ALLEEN OP AFSPRAAK DAGELIJKS:09:00 - 18:00

Payso BV beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van onze service te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Payso BV een duidelijke klachtenprocedure.

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per e-mail naar office@pcrtestdirect.nl). U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen vier weken af. Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Payso BV gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties Payso BV aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Payso BV te Amsterdam. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Uitzonderingen

Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

1. Onvrede over een test(resultaat), (de test is uitgevoerd door gecertificeerd personeel, en het resultaat is door ons labaratorium uitgevoerd, om deze reden is de klacht dan niet ontvankelijk).
2. Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van Payso BV meent te hebben opgelopen. U kunt in dat geval een aansprakelijkstelling sturen naar de afdeling Juridische zaken van Payso BV.
3. Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van Payso BV.

Payso BV streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenregeling

×